به گروه آموزشی مهندس فرجی خوش آمدید
گروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتی
09939643266
برای استعلام کلیک کنید

آموزش PROFIBUS- قسمت بیستم

ساختار FC3 (DP_DIAG)

آموزش PROFIBUS– قسمت بیستم

 

8-2 استفاده از DP_DIAG

همانطور که قبلا اشاره شد، اسفتاده از این بلاک زمانی مفید است که در Master از کارت شبکه CP استفاده شده باشد. در اینصورت با استفاده از این بلاک می‌توان بروز اشکالات در شبکه پروفی‌باس را شناسایی نمود. محل قرارگیری این بلاک در بخش Library > Simatic_Net_CP > FC3 می‌باشد. به شکل 8-17 توجه فرمایید.

شکل 8-17

ساختار FC3 (DP_DIAG)

شکل 8-18 بلاک FC3 (DP_DIAG) را در زبان LAD نشان می‌دهد.

ساختار FC3 (DP_DIAG)

شکل 8-18

جدول 8-5 شرح پارامترهای FC3 (DP_DIAG) را نشان می‌دهد.

جدول 8-5

ارامترهای FC3 (DP_DIAG)

همانطور که در جدول 8-5 نیز مشخص است، اطلاعات مربوط به عیب‌یابی در پایه DIAG قرار می‌گیرد. جدول 8-6 ساختار این اطلاعات را نشان می‌دهد.

جدول 8-6

عیب‌یابی در پایه DIAG

همانطور که در جدول 8-6 مشخص است، توسط اطلاعات مندرج در آدرس اختصاص داده شده به پایه DIAG می‌توان متوجه بروز اشکال در هر کدام از ایستگاه‌های شبکه پروفی‌باس شد. در حقیقت هر کدام از بیت‌های مروبط به اطلاعات DIAG که یک شود بیانگر آدرس ایستگاهی است که دچار اشکال شده است.

 

8-3 استفاده از SFC13 (DPNRM_DG)

با استفاده از این بلاک می‌توان اطلاعات عیب‌یابی (Diagnostic) یک Slave را بدست آورد. محل قرارگیری این بلاک در بخش Library > Standard Library > System Function > Blocks می‌باشد. شکل 8-19 این بلاک را در زبان LAD نشان می‌دهد.

استفاده از SFC13 (DPNRM_DG)

شکل 8-19

جدول 8-7 پارامترهای این بلاک و عملکرد آنها را نشان می‌دهد.

جدول 8-7

استفاده از SFC13 (DPNRM_DG) استفاده از SFC13 (DPNRM_DG)

نکته: استفاده از این بلاک به‌طور ترکیبی با OB82 پیشنهاد می‌شود. به برنامه ارائه شده در شکل 8-20 توجه فرمایید.

برنامه نوشته شده در OB82

OB82 OB82

شکل 8-20

در مثال فوق، اطلاعات Diagnostic یک ET200S در DB82 قرار داده می‌شود.

توجه: برای استفاده از اطلاعات Diagnostic هر Slave باید به ساختار اطلاعات Diagnostic آن در منوال مروبط به Slave مراجعه نمود. شکل 8-21 ساختار اطلاعات Diagnostic را برای ET200S نشان می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر به فایل Manual این ET مراجعه نمایید.

ساختار اطلاعات Diagnostic

شکل 8-21

8-4 استفاده از PNIODiag

زیمنس ساختار آماده‌ای به‌نام PNIODiag آماده نموده که شامل بلاک FB126 و نیز برنامه مانیتورینگ WinCC و WinCC Flexible است که با استفاده از آن می‌توان اشکالات پروفی‌باس را روی سیستم مانیتورینگ نمایش داد. شکل 8-22 نمایی از سیستم مانیتورینگ WinCC مربوط به این ساختار را نشان می‌دهد.

سیستم مانیتورینگ WinCC

شکل 8-22

 

9- نحوه دسترسی به باس (در شبکه Profibus )

در شبکه Profibus چندین تکنیک (روش) مختلف برای دسترسی به باش شبکه ارائه شده است. این روش‌ها عبارتند از:

  • Master/Slave: در این روش فقط یک Master وجود داشته و می‌تواند به صورت سیکلی با تک‌تکِ Slaveها ارتباط برقرار نماید. شکل 9-1 این روش را نشان می‌دهد.

شبکه Profibus

شکل 9-1

  • Token Pass: در این روش چند Master وجود داشته که به نوبت یک Token را در اختیار قرار می‌گیرند. هر کدام از Masterها که Token در اختیار آن قرار گرفت، شروع به تبادل دیتا با Slaveهایش نموده و سپس Token را در اختیار سایر Masterها قرار می‌دهد و این چرخه به‌طور متناوب اجرا می‌شود. شکل 9-2 این روش را نشان می‌دهد.

Token Pass

شکل 9-2

لازم به ذکر است که در روش Token Pass، امکان ارتباط بین یک Master و Slaveهای مربوط به دیگر Masterها وجود ندارد. البته اگر یکی از Slaveهای یک Master از نوع I Slave باشد می‌تواند با یک Master دیگر و نیز با Slaveهای یک Master دیگر ارتباط برقرار نماید.

 

پیام بگذارید