به گروه آموزشی مهندس فرجی خوش آمدید
گروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتی
09190263668
info@mrfaraji.ir

تهیه بک آپ از خدمات بسته بندی ، PLC و HMI شرکت پتروشیمی غدیر

پروژه

تهیه بک آپ از خدمات بسته بندی ، PLC و HMI شرکت پتروشیمی غدیر

شرح پروژه

  • تهیه بک آپ از خط بسته بندی پتروشیمی غدیر
  • تهیه بک آپ از PLC و HMI شرکت پتروشیمی غدیر