به گروه آموزشی مهندس فرجی خوش آمدید
گروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتی
09190263668
info@mrfaraji.ir

رفع اشکال از PLC خط بسته بندی پتروشیمی اروند

پروژه

رفع اشکال از PLC خط بسته بندی پتروشیمی اروند

شرح پروژه

  • رفع اشکال از PLC خط بسته بندی پتروشیمی اروند
  • تهیه بک آپ از سیستمهای پتروشیمی اروند واحد دریاچه نمک