به گروه آموزشی مهندس فرجی خوش آمدید
گروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتی
09939643266
برای استعلام کلیک کنید

پروژه برنامه نویسی و تنظیم PID سالن رنگ ایران خودرو

پروژه

برنامه نویسی و تنظیم PID سالن رنگ ایران خودرو

شرح پروژه

پروژه برنامه نویسی و تنظیم PID دمای سالن رنگ ایران خودرو در نرم افزار TIA توسط مهندس فرجی در این شرکت انجام گردید. پیش از این، به دلیل عدم تنظیم صحیح لوپ PID، سیستم در حالت دستی (غیر اتوماتیک) قرار داشت. با انجام تنظیمات فوق، امکان عملکرد سیستم در حالت اتوماتیک نیز میسر گردید. لازم به ذکر است که نوع عملگر مورد استفاده در این پروژه یک شیر موتوری بود که با ورود آب گرم به یک سیستم، دما را تنظیم می‌نمود.