به گروه آموزشی مهندس فرجی خوش آمدید
گروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتی
09939643266
برای استعلام کلیک کنید

آموزش PROFIBUS- قسمت هفدهم

تبادل ديتا

آموزش PROFIBUS– قسمت هفدهم

FDL Connection with Multicast

با استفاده از این سرویس می‌توان یک پیام را برای چندین گیرنده در قالب یک گروه multicast با استفاده از یک JOB ارسال نمود. در این روش باید در نرم‌افزار NetPro یک کانکشن از نوع All multicast stations استفاده نمود.

برخی از خصوصیات این روش عبارتند از:

 • ارسال اطلاعات در هر دو جهت بین ایستگاه‌ها قابل انجام است. یعنی یک ایستگاه می‌تواند همزمان نسبت به ارسال و دریافت اطلاعات اقدام نماید.
 • ارسال و دریافت اطلاعات در این روش با استفاده از سرویس SDN (Send Data with No Acknowledge) انجام می‌پذیرد.
 • برای ارسال و دریافت اطلاعات از LSAP شماره 1 الی 56 استفاده می‌شود.
 • تنظیمات ارسال دیتا باید در بلاک AG_SEND صورت پذیرد.
 • PB آدرس، LSAP و سرویس فرستنده توسط بلاک AG_RECV قابل دسترسی می‌باشد.
 • حداکثر مقدار دیتای قابل ارسال در این روش 236 Byte است.

شکل 7-60 اصول تبادل دیتا در این روش را نشان می‌دهد.

تبادل دیتا

شکل 7-60

از اینجا به بعد به بررسی روش پیکربندی و برنامه‌نویسی سرویس Specified FDL می‌پردازیم.

7-3-2 پیکربندی سیستم Master-Master با استفاده از سرویس Specified FDL

مراحل انجام پیکربندی ارتباط FDL به شرح ذیل است:

 • تعریف و پیکربندی دو PLC در محیط HW Config
 • تعریف ارتباط با شبکه Prifibus در محیط NetPro یا HW Config
 • تعریف کانکشن FDL در محیط NetPro
 • ذخیره‌سازی، Compile و دانلود تنظیمات

در یک قالب یک مثال، پیکربندی Master-Master را با استفاده از سرویس FDL بررسی می‌نماییم.

مثال 7-7 دو سیستم با مشخصات زیر موجود است، پیکربندی Master-Master جهت تبادل دیتا بین این دو PLC را انجام دهید.

PLC2 PLC1
CPU 315-2DP CPU 315-2DP
CP342-5 CP342-5
DI16xDC24V DI16xDC24V
DO16xDC24V/0.5A DO16xDC24V/0.5A

مراحل انجام پیکربندی

1- وارد محیط Simatic Manager شده و یک پروژه جدید ایجاد نمایید.

2- در پروژه دو عدد Station 300 ایجاد نمایید.

3- نام Stationها را برابر Master1 و Master2 قرار دهید.

4- وارد محیط HW Config شده و پیکربندی Master1 را به صورت نشان داده شده در شکل7-61 انجام دهید.

پیکربندی Master1

شکل 7-61

5- مطابق شکل 7-62 با دابل‌کلیک روی CP، وارد تنظیمات آن شده و آنرا به شبکه Profibus(1) متصل نمایید.

شبکه Profibus(1)

شکل 7-62

6- تنظیمات را ذخیره‌سازی و Compile نمایید.

7- مشابه تنظیمات را برای Master2 نیز انجام دهید.

8- وارد تنظیمات CP342-5 مربوط به Master2 شده و در سربرگ Address، آدرس آنرا به 200 تغییر دهید و تنظیمات را ذخیره‌سازی و Compile نمایید.

تنظیم آدرس CP

شکل 7-63 تنظیم آدرس CP

نکته: در این مثال صرفا برای درک بهتر مسئله، آدرس CP مربوط به Master2 را تغییر دادیم ولی در عمل نیازی به تغییر آدرس نیست.

9- در محیط HW Config از منوی Option گزینه Configure Network را انتخاب نمایید.

Configure Network

شکل 7-64

10- محیط NetPro به صورت نشان داده شده در شکل 7-65 نمایان می‌شود.

محیط NetPro

شکل 7-65

11- مطابق شکل 7-66 در Master1 گزینه CPU 315-2DP را انتخاب نمایید. سپس در بخش Local ID راست‌کلیک نموده و گزینه Insert New Connection را انتخاب نمایید.

بخش Local ID

شکل 7-66

12- در کادر Insert New Connection تنظیمات نشان داده شده در شکل 7-67 را انجام دهید.

کادر Insert New Connection

شکل 7-67

مطابق شکل 7-67:

 • در بخش Connection Partner گزینه Master2 را انتخاب نموده و گزینه CPU 315-2DP را انتخاب نمایید.
 • در بخش Type گزینه FDL connection را انتخاب نمایید.

توجه: در بخش Connection Partner با انتخاب گزینه Master2 در حقیقت یک ارتباط FDL از نوع Specifed تعریف نموده‌ایم. با استفاده از گزینه‌‌های Unspecifed، All broadcast stations و All multicast stations می‌توان سایر روش‌های ارتباطی FDL را انتخاب نمود.

 • تنظیمات را OK نمایید.

در اینصورت کادر Properties – FDL connection مانند شکل 7-68 باز می‌شود.

کادر Properties – FDL connection

شکل 7-68

در این بخش، در سربرگ General Information دو آیتم مهم عبارتند از:

ID و LADDR که لازم است در برنامه‌نویسی از آنها استفاده نمود.

ID بیانگر شماره اتصال FDL و LADDR بیانگر آدرس شروع کارت CP342-5 می‌باشد. در این مثال آدرس CP342-5 در سمت Master1 برابر 256 که معادل Hex آن 100 است، می‌باشد. بنابراین در بخش LADDR در شکل 7-68 مقدار 100 (Hex) نشان داده شده است.

13- روی گزینه OK کلیک نمایید تا کانکشن ایجاد شود.

نکته: با ایجاد هر کانکشن، در هر دو طرف (Master1 و Master2) یک کانکشن ایجاد می‌شود که با کلیک موس روی آن CPU، کانکشن مورد نظر نشان داده می‌شود. در عمل در هر کانکشن، ID و LADDR ممکن است یکسان یا متفاوت باشد. البته با روشی که در ادامه گفته می‌شود، نیازی به مراجعه به ID و LADDR نبوده و می‌توان مستقیما اتصال را برقرار نمود. به شکل‌های 7-69 و 7-70 توجه فرمایید.

سمت Master1

شکل 7-69 کانکشن ایجاد شده در سمت Master1

همانطور که در شکل 7-69 مشخص است، در بخش Partner نام PLC که بعنوان شریک در ارتباط محسوب می‌شود، نشان داده می‌شود که در اتصال سمت Master1، نام شریک، Master2 درج شده است.

سمت Master2

شکل 7-70 کانکشن ایجاد شده در سمت Master2

همانطور که در شکل 7-70 مشخص است، در بخش Partner نام PLC که بعنوان شریک در ارتباط محسوب می‌شود، نشان داده می‌شود که در اتصال سمت Master2، نام شریک، Master1 درج شده است.

14- در اتصال نشان داده شده در شکل 7-70 (اتصال سمت Master2) روی  مقدار نشان‌ داده شده در زیر گزینه Partner ID دابل‌کلیک نمایید. در اینصورت کادر Properties – FDL connection به صورت نشان داده شده در شکل 7-71 نمایان می‌شود.

کادر Properties – FDL connection

شکل 7-71

در کادر Properties – FDL connection تنظیمات ID و LADDR مربوط به کانکشن Master2 نشان داده شده است. در این مثال، ID هر دو اتصال یکسان بوده ولی LADDR مربوط به CP در Master2 با Master1 متفاوت است. دلیل این امر آنست که ما آدرس CP مربوط به Master2 را به آدرس 200 تغییر داده‌ایم که معادل Hex آن یعنی مقدار C8 در پایه LADDR نشان داده شده است.

14- تنظیمات را ذخیره‌سازی و Compile نمایید.

توضیح سربرگ‌های پنجره Properties – FDL connection

همانطور که در شکل 7-72 مشخص است، در پنجره Properties – FDL connection چهار سربرگ وجود دارد. یکی از آنها سربرگ General Information است که قبلا توضیح داده شد، اما سایر سربرگ‌های عبارتند از:

 • سربرگ Addresses
 • سربرگ Option
 • سربرگ Overview

تنظیمات سربرگ Addresses

در این بین سربرگ Address دارای اهمیت خاصی می‌باشد، زیرا در آن می‌توان آدرس LSAP که در حقیقت همان دروازه‌ی ورودی و خروجی دیتا در کارت CP است، را مشاهده نموده و یا تغییر داد. به شکل 7-73 توجه فرمایید. این شکل سربرگ Addresses را در حالت Specified FDL نشان می‌دهد.

حالت Specified FDL

شکل 7-73

 Local LSAP: پذیرش دیتا در کارت CP را کنترل می‌کند.

Remote LSAP: ارسال دیتا را در کارت CP کنترل می کند.

 

به شکل 7-74 توجه فرمایید. این شکل سربرگ Addresses را در حالت Unspecified نشان می‌دهد.

حالت Unspecified

شکل 7-74

شکل 7-75 سربرگ Addresses را در حالت Broadcast نشان می‌دهد.

حالت Broadcast

شکل 7-75

 

شکل 7-76 سربرگ Addresses را در حالت Multicast نشان می‌دهد.

حالت Multicast

شکل 7-76

 

پیام بگذارید