به گروه آموزشی مهندس فرجی خوش آمدید
گروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتی
09939643266
برای استعلام کلیک کنید

آموزش PROFIBUS- قسمت دوازدهم

OB1

آموزش PROFIBUS– قسمت دوازدهم

پایه‌های ورودی/خروجی SFC 15

LADDR: آدرس شروع کارت خروجی نصب شده روی ET به فرم HEX در این پایه وارد می‌شود. مثلا اگر کارت خروجی با آدرس شروع 5 داشته باشیم، در این پایه آدرس W#16#5 را وارد می‌کنیم.

RECORD: آدرس محل قرارگیری دیتای مورد نظر جهت ارسال به کارت، در این پایه وارد می‌شود. مثلا می‌توان دیتای قرار گرفته در یک آدرس حافظه (مثلا MW6) را به یک کارت خروجی منتقل نمود. در صورتی‌که حجم دیتای مورد نظر جهت ارسال به کارت، بیشتر از 32 بیت باشد، باید از روش آدرس‌دهی Pointer استفاده نمود. در این روش آدرس به صورت زیر وارد می‌شود: مثلا P#M 0.0 BYTE 10 که عبارت P#M0.0 شروع آدرس و عبارت BYTE 10 اندازه‌ی آدرس را که در این مثال 10 بایت است، مشخص می‌کند.

RET_VAL: کد وضعیت را برمی‌گرداند. جدول 7-2 کدهای مختلف و معانی آنها را نشان می‌دهد.

عملکرد SFC 15:

این SFC دیتای قرار گرفته در حافظه‌ای که در پایه‌ی RECORD معرفی شده‌است را به همه‌ی کانال‌های کارت خروجی که در پایه LADD معرفی شده است ارسال می‌نماید.

جدول 7-2

معنی کد
No error occurred 0000
System error with external DP interface module.

·         You have not configured a module for the specified logical base address or

·         you have ignored the restriction concerning the length of consistent data or

·         you have not entered the start address in the LADDR parameter in hexadecimal format.

808x
A type other than BYTE is specified in the ANY reference 8090
No DP module/PROFINET IO device to which you can write consistent data exists at the logical address specified in LADDR 8092
Access error detected while I/O devices were being accessed 8093
Slave failure on external DP interface module 80A1
The length of the specified source area is not identical to the user data length

configured with STEP 7

80B0
System error with external DP interface module 80B1
System error with external DP interface module 80B2
The data of the previous write job on the module have not yet been processed

by the module

80B3

 

مثال 7-2  با استفاده از SFC14 و SFC15 برنامه‌ای بنویسید که در صورت فعال شدن شستی استارت (I0.0)، ابتدا موتور M1 (Q4.6) روشن شده و پس از 6 ثانیه موتور M2 (Q4.7) نیز روشن شود. با فعال ‌شدن شستی استپ (I0.1) هر دو موتور خاموش شوند.  در این تمرین فرض بر آنست که یک کارت ورودی DI 16×DC24V با آدرس شروع 0 و یک کارت خروجی DO 16×DC 24V/0.5A با آدرس شروع 4 روی ET200M نصب شده‌اند.

پاسخ:

برنامه‌ی نشان داده شده در شکل 7-15 را در OB1 بنویسید.

OB1 OB1

 OB1

شکل 7-15

تمرین 7-1: مقدار دمای یک موتور از کانال اول یک کارت آنالوگ AI 2×12Bit با آدرس شروع PIW 256 دریافت می‌شود، با استفاده از SFC14 و SFC15 برنامه‌ای بنوسید که در صورت افزایش دما از 60درجه، آلارم Q0.0 روی یک کارت خروجی DO 16×DC 24V/0.5A با آدرس شروع 0 روشن شود.

پاسخ: بر عهده دانشجویان گرامی

تمرین 7-2  با استفاده از SFC14 و SFC15 برنامه‌ای بنویسید که با فعال شدن شستی‌های مختلف متصل به کارت ورودی در ET، مطابق جدول 7-3 ، دور موتوری که توسط درایو کنترل می‌شود تغییر نماید. به ازای فعال شدن هر کدام از دورها، یک خروجی نیز روی کارت ET روشن شود.

جدول 7-3

آدرس توضیحات
I 0.0 روی کارت DI نصب شده در ET تنظیم دور 30%
I 0.1 روی کارت DI نصب شده در ET تنظیم دور 50%
I 0.2 روی کارت DI نصب شده در ET تنظیم دور 70%
I 0.3 روی کارت DI نصب شده در ET تنظیم دور 90%
I 0.4 روی کارت DI نصب شده در ET تنظیم دور 0%
Q 4.0 روی کارت DO نصب شده در ET نشانگر فعال‌بودن دور 30%
Q 4.1 روی کارت DO نصب شده در ET نشانگر فعال‌بودن دور 50%
Q 4.2 روی کارت DO نصب شده در ET نشانگر فعال‌بودن دور 70%
Q 4.3 روی کارت DO نصب شده در ET نشانگر فعال‌بودن دور 90%
Q 4.4 روی کارت DO نصب شده در ET نشانگر فعال‌بودن دور 0%
PQW 752 فرمان تنظیم دور موتور

 

پاسخ: بر عهده دانشجویان گرامی

 

تمرین 7-3  با استفاده از SFC14 و SFC15 برنامه‌ای بنویسید که با فعال‌شدن شستی I0.0 (در کارت DI نصب شده روی ET200M)، خروجی‌های کارت DO نصب شده در ET200M با آدرس شروع Q4.0، به صورت یکی در میان با فاصله زمانی 2 ثانیه روشن و سپس خاموش شوند.

پاسخ: بر عهده دانشجویان گرامی

7-1-3  پیاده‌سازی سیستم Master-Slave با استفاده از کارت شبکه

در این روش در Master از کارت شبکه پروفی‌باس استفاده می‌شود و در حقیقت کارت شبکه بعنوان Master محسوب می‌گردد. از نظر تنظیمات سخت‌افزاری، تفاوت چندانی بین این روش و روش استفاده از پورت DP روی CPU وجود ندارد؛ اما از نظر برنامه‌نویسی مراحل کار کاملا متفاوت است. شکل 7-16 سیستم Master-Slave با استفاده از کارت شبکه را نشان می‌دهد.

پیاده‌سازی سیستم Master-Slave

شکل 7-16

7-1-3-1  پیکربندی سیستم Master-Slave با استفاده از کارت شبکه

در این بخش، به بررسی پیکربندی Master-Slave با استفاده از کارت شبکه می‌پردازیم. مراحل انجام کار در نرم‌افزار Simatic Manager عبارتست از:

1- در محیط نرم‌افزار و در پروژه جاری، یک Station 300 ایجاد نمایید.

2- وارد محیط HW Config شده و یک رک به همراه CPU 313C-2DP ایجاد نمایید.

3- از مسیر نشان داده شده در شکل 7-17 ، وارد کاتالوگ S7-300 و بخش CP-300 شده و از کارت‌های موجود در پوشه Profibus، کارت CP342-5 را انتخاب نموده و در اسلات شماره 4 وارد نمایید.

پیکربندی سیستم Master-Slave

شکل 7-17

4- در پنجره تنظیمات CP، مطابق شکل 7-17 ، آدرس را تنظیم نموده و شبکه دلخواه را انتخاب نمایید. در این بخش با فعال‌نمودن گزینه Properties می‌توان تنظیمات لازم برای شبکه را انجام داد. تنظیمات را OK نمایید.

5- روی کارت CP342-5 که در اسلات 4 قرار دارد، راست‌کلیک نموده و گزینه Add Master System را انتخاب نمایید. در اینصورت خط شبکه نشان داده می‌شود و می‌توان مشابه روش استفاده از پورت DP، Slave های مناسب را روی این خط قرار داد.

6- وارد کاتالوگ PROFIBUS DP شده و یک مدل ET200M را انتخاب و روی خط شبکه قرار دهید. دو کارت دلخواه (یک کارت DI یک کارت DO) نیز روی ET200M قرار دهید.

7- تنظیمات را Save And Compile نمایید.

8- تنظیمات را به PLC دانلود نمایید.

در صورتی‌که تنظیمات شما درست انجام شده باشد، محیط پروژه به صورت نشان داده شده در شکل 7-18خواهد بود.

پیکربندی سیستم Master-Slave

شکل 7-18

 

پیام بگذارید