به گروه آموزشی مهندس فرجی خوش آمدید
گروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتیگروه آموزشی مهندس فرجی|آموزش اتوماسیون صنعتی
09939643266
برای استعلام کلیک کنید

شبکه های صنعتی فیلدباس

کنترلر ولو

آشنایی با شبکه های صنعتی در اتوماسیون صنعتی

عملگر قابلیت اتصال به شبکه‌های صنعتی را دارا نمی‌باشد ولی در نوع هوشمند، عملگر قابلیت اتصال به شبکه‌های صنعتی را دارا است. منظور از عملگرهای معمولی، آندسته از عملگرهاست که امکان اتصال مستقیم به شبکه‌های صنعتی را دارا نبوده و صرفاً با سیگنال‌های متداول الکتریکی از قبیل سیگنال دیجیتال 24V DC یا سیگنال آنالوگ4-20mA کار می‌نمایند و منظور از عملگرهای هوشمند، آندسته از عملگرهاست که امکان اتصال مستقیم به شبکه‌های صنعتی را دارا بوده و بعضاً دارای امکانات عیب‌یابی و کالیبراسیبون می‌باشند.
ادامه مطلب